top of page

Onze missie is jou ontzorgen zodat jij je kunt richten op zaken waar jij goed in bent.

Daarom maken wij het zo makkelijk mogelijk voor je en hebben we de aan te leveren stuk per onderwerp op een overzichtelijk rijtje gezet.

Administratie
Administratie

VERKOOPBOEK
 

 • Verkoopfacturen

 • Facturen doorlopend nummeren (2020001, 2020002 enz.)

 • Vervallen en gewijzigde facturen respectievelijk crediteren en aanpassen, dus creditnota’s maken

 • Op factuur vermelden wanneer het geld is ontvangen en per bank of contant. Bij een deels ontvangen factuur, dit op de factuur vermelden en aangeven wanneer de restbetaling volgt.

KASBOEK
 

 • Kasstaat of kas blad

 • Contant bonnen doorlopend nummeren (001, 002 enz.)

 • Indien niet duidelijk op de bon staat wat of waarvoor dit is, dit hierop schrijven

 • Bij privé mutaties “PRIVE” vermelden.

LOONADMINISTRATIE
 

 • Loonstroken

 • Loonaangiftes

 • Aanslagen loonbelasting

BANKBOEK
 

 • Controleren of alle bankafschriften, inclusief volgnummers, aanwezig zijn

 • Bij privé mutaties op de afschriften “P” vermelden

 • Inkoop bonnen, achter het desbetreffende bankafschrift en een vinkje aangeven bij het bedrag

 • Indien er mutaties zijn die niet privé zijn en waar geen bon of factuur tegenover staat

 • (automatische afschrijvingen, termijnbedragen fiscus, premies en dergelijke), dan graag

 • vermelden op het afschrift waar dit betrekking op heeft

 •  Afrekeningen van creditcard met bijbehorende bonnen toevoegen

INKOOPBOEK
 

 • Alle inkoopfacturen

 • Op factuur vermelden wanneer deze is betaald. Bij een deels betaalde factuur, dit op de factuur vermelden en aangeven wanneer de restbetaling volgt.

BELASTING

 • Alle ontvangen brieven, aanslagen, beschikkingen enz. van de Belastingdienst

Winst & Inkomstenbelasting ondernemers
Winstaangifte inkomstenbelasting (ondernemer)


 

 • Balans en winst- en verliesrekening per 31 december

 • Opgaven van overige inkomen: bijverdiensten, freelance inkomen

 • WOZ-waarde beschikkingen

 • Hypotheek overzicht per 31 december

 • Lijfrente: betaalde lijfrentepremie

 • Financieel jaaroverzichten van alle banken met saldi per 1 januari en per 31 december

 • Onderhoudsverplichtingen: alimentatie e.d.

 • Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar, indien deze niet bij u woont.


 

 • Uitgaven i.v.m.  ziekte, invaliditeit, overlijden waarvan niet door de zorgverzekeraar is vergoed

 • Uitgaven voor studie: college-, lesgeld, boeken

 • Jaaropgaven betaalde giften

 • Kopieën van zakelijke verzekeringspolissen (auto, inboedel, bedrijfsaansprakelijkheid)

 • Kilometeradministratie van de auto van de zaak

 • Overzicht gewerkte uren in verband met urencriterium, tenzij duidelijk vaststaat dat u

 • minimaal 1225 uren in eigen zaak heeft gewerkt

 • Overzicht gewerkte uren van uw partner (meewerkaftrek)

Jaarrekening
Jaarrekening

 • Balans en winst- en verliesrekening per 31 december

 • Grootboekkaarten

 • Materiële vaste activa staat

 • Kopie facturen van investeringen

 • Lijst met openstaande verkoopfacturen per 31 december

 • Lijst met openstaande inkoopfacturen per 31 december

 • Lijst onderhanden werk/nog te factureren per 31 december

 • Voorraadlijst inclusief tellingen per 31 december

 • Kopieën aangiftes omzetbelasting indien die niet door ons zijn verzorgd.

 • Financieel jaaroverzicht bank van zakelijke betaal- en spaarrekeningen/deposito’s.

 • Jaaropgave bank van zakelijke leningen in verband met rente en aflossing.

 • Contracten nieuwe leningen, akten en overeenkomsten toevoegen (bijvoorbeeld van notaris, huur-, borg-, krediet- of leaseovereenkomsten)

 • Loonjournaalposten indien die niet door ons zijn verloont

 • Loonaangiften indien die niet door ons zijn gedaan

Vennootschapsbelasting
Publicatiestukken
Vennootschapsbelasting

 • Jaarrekening per 31 december

Publicatiestukken (kvk)

 • Jaarrekening per 31 december

Inkomstenbelasting particulier
Inkomstenbelasting (particulier)
 • Jaaropgaven van loon/ uitkering

 • Opgaven van overige inkomen: bijverdiensten, freelance inkomen

 • WOZ-waarde overzicht 1 januari

 • Hypotheek overzicht per 31 december

 • Lijfrente: betaalde lijfrentepremie

 • Financieel jaaroverzichten van alle banken met saldi per 1 januari en per 31 december

 • Onderhoudsverplichtingen: alimentatie e.d.

 • Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar, indien deze niet bij u woont.

 • Uitgaven i.v.m.  ziekte, invaliditeit, overlijden waarvan niet door de zorgverzekeraar is vergoed

 • Uitgaven voor studie: college-, lesgeld, boeken

 • Jaaropgaven betaalde giften

Rekenhulp
Betalingskenmerk & Aanslagnummer omrekenen
 • Betalingskenmerk omrekenen naar aanslagnummer? Of...

 • Aanslagnummer omrekenen naar betalingskenmerk?

Betekenis codes
Betekenis van codes

Wat betekenen de codes aanslagen en beschikkingen ?

Op aanslagen en beschikkingen van de Belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het soort aanslag/beschikking en de periode van de aangifte of aanslag. Hieronder vind u een overzicht van de codes.

Omzetbelasting

B - Omzetbelasting
F - Naheffingsaanslag omzetbelasting
O - Teruggave omzetbelasting

Loonbelasting

L - Loonheffing
A - Naheffingsaanslag loonheffing
J - Teruggave loonheffingen - bijdrage zorgverzekeringswet

Inkomstenbelasting

H - Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
N - Inkomstenbelasting (gemoedsbezwaren)

Zorgverzekeringswet

W - Zorgverzekeringswet

Vennootschapsbelasting

V - Vennootschapsbelasting

Motorrijtuigenbelasting

M - Motorrijtuigenbelasting
Y - Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

Toeslagen

T - Eindigend op een 1 - Kinderopvangtoeslag
T - Eindigend op een 2 - Huurtoeslag
T - Eindigend op een 3 - Zorgtoeslag

Overigen

Z - Overige

De codering in cijfers is als volgt:

Voor de letter vind u het fiscale- of het BSN (burgerservicenummer), na het de letter vind de tijvakcodering en de status codering plaats, dit werkt als volgt:

Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar of jaar met periode weergegeven, hierna volgt een statuscodering:

De statuscodes zijn als volgt:

0 tot en met 5 - 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
6 - Definitieve aanslag
7 tot en met 9 - 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

De periodecodes zijn maandnummers of indien kwartalen:

21 - 1e kwartaal
24 - 2e kwartaal
27 - 3e kwartaal
30 - 4e kwartaal

Voorbeelden (0000.00.000 als fiscaal / BSN nummer):

0000.00.000.H.46 - Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014
0000.00.000.B.01.5040 - Omzetbelasting april 2015

Heeft u nog vragen over aangiften, aanslagen of andere fiscale zaken dan kunt u contact met ons opnemen.

bottom of page