top of page
Financiele admin

Financiële administratie

Een ondernemer dient volgens "goed koopmansgebruik" een administratie te voeren. Administratie is een belangrijke informatiebron wanneer het tijdig en goed wordt uitgevoerd en bijgewerkt.

 

Stel, u bent opzoek naar een boekhouder voor uw nieuwe of bestaande onderneming. Dan bent u bij ons op het juist adres. Onze kenmerken zijn:

 • Vakkennis en vaardigheden

 • Advies op maat en op tijd

 • Online, offline: alles is mogelijk

 • Goedkoop

 • Altijd vaste prijs van te voren (geen verrassingen achteraf)

 

Uw managementinformatie over vorderingen en schulden, maar ook winstresultaten en-vergelijkingen met voorgaande periode (bijv. oude jaren, kwartalen en maanden) staan overzichtelijk tot uw beschikking.

 

Met slechts het verzorgen van uw administratie bent u er nog niet, OK Administratie- en belastingadvieskantoor helpt u ook graag verder met een stukje advies zodat u kunt doorgroeien. Bestaande en startende ondernemers zijn bij ons welkom.

digitale werk
Jaarrekening
Kantoorwerk

Jaarrekening

De jaarrekening is een financieel eindjaarsrapport van uw onderneming dat u elk jaar opstelt. Dit rapport geeft in grote lijnen aan wat u met uw bedrijf hebt gedaan in het betreffend boekjaar. Kortom, een jaarrekening geeft de lezer ervan inzicht in de financiële situatie van de onderneming. De jaarrekening wordt gemaakt aan de hand van de gevoerde administratie en is niet verplicht voor alle ondernemers.

 

De belanghebbende hiervan zijn aandeelhouders, overheid (fiscus, kvk enz.) en kredietverstrekkers (zoals banken). De jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen:

 • Balans;

 • Resultatenrekening;

 • Toelichting op de balans en resultatenrekening. De omvang van deze toelichting hangt af van de grootte van de onderneming.

 

Bij een controle of onderzoek door de Belastingdienst kan de jaarrekening worden opgevraagd, omdat daarin de belangrijkste toelichtingen op de balans en resultatenrekening zijn vermeld. Bij een controle kijkt de Belastingdienst aan de hand van de jaarrekening of uw onderneming de juiste fiscale regels hebt toegepast. Als er op basis van de jaarrekening fraude en/of mismanagement wordt vermoed, wordt de administratie erbij gepakt en desnoods ook de facturen, bonnen en bankafschriften die erbij horen.

Loonadmin

Loonadministratie

Heeft u personeel aangenomen, dan moet u ook de salarisadministratie tijdig bijhouden.

 

Uw salarisadministratie is bij ons in goede handen. 

Wij weten weten alles over salarisadministratie, arbeidscontracten en-voorwaarden, sociale verzekeringen, loonstroken, arbeids- en ontslagrecht. Bij ons zit u goed met uw salarisadministratie.

Documents and Vage Zakenlieden
Aangiften
Contract Paper Signing

Aangiftes

In Nederland moet iedere onderneming financiële verantwoording af leggen aan de Belastingdienst. Dit wordt gedaan door middel van:

 

* Aangifte inkomstenbelasting (IB)

Natuurlijke personen (zoals eenmanszaken) betalen belasting over de winst via de inkomstenbelasting. Ook particulieren in loondienst kunnen door de Belastingdienst uitgenodigd worden tot het doen van IB aangifte. Deze Aangifte moet één keer per jaar ingediend worden bij de Belastingdienst. Voor ondernemers en particulieren verzorgen wij deze aangifte.

 

* Aangifte BTW / Omzetbelasting (OB)

De omzetbelasting wordt berekend aan de hand van de gevoerde administratie die in bepaalde periode (maandelijks, kwartaal of jaarlijks) is gedaan. Aan het einde van het jaar wordt er suppletie ingediend. Dit is een verschil tussen de werkelijke omzetbelasting en de ingediende aangiften.

 

* Aangifte loonheffing (LH)

Iedereen die in Nederland inkomen heeft uit een dienstbetrekking (werknemers, uitzendkrachten, stagiairs en topsporters) betaalt loonbelasting. 

Om te voorkomen dat belastingplichtigen ineens een groot bedrag aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen moeten betalen, houdt de werkgever of uitkeringsinstelling dit in op het loon of de uitkering. Dit gebeurt via de loonheffing (loonbelasting, premies voor volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en bijdrage aan de zorgverzekering). 

 

De loonbelasting die de werkgever hebt ingehouden op de loon van de werknemer, moet de werkgever afdragen aan de Belastingdienst. Dit gebeurt aan de hand van aangifte loonheffing.

 

Als werkgever moet u dus aangifte loonheffingen indienen bij de Belastingdienst en loonheffingen betalen. Dat doet u meestal elke maand of elke 4 weken.

 

* Aangifte vennootschapsbelasting (VPB)

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van de rechtspersonen (BV en NV). Deze organisaties moeten jaarlijks deze aangifte doen. Meestal wordt de gegevens uit jaarrekening gebruikt om deze aangifte te doen. 

Admin advocaten
Justice Scale

Administratie voor advocatenkantoren

Wij hebben jarenlang ervaring met administraties voor advocatenkantoren. Voor onze klanten binnen de advocatuur gebruiken wij softwareprogramma “Basenet”.

 

Bent u een advocatenkantoor en opzoek naar een boekhouder dan bent u bij OK Administratie- en belastingadvieskantoor op de juiste plek. Wij kunnen u bijstaan voor:

 • Volledige administratie;

 • Gedeeltelijk administratie;

 • Tijdelijk personeel vervanging;

 • Advisering;

 • Periodiek rapporteren;

 • En veel meer.

 

Belangrijke en de meest voorkomende valkuil binnen de administratie van advocatuur is het facturatieproces. Om dit goed te kunnen doen moet er geen afwijking zitten in uurtarieven, kantoorkosten, fixed fees, voorschotten, verschotten enz. Daarnaast is het onmisbaar dat alle voorschotten en verschotten op volledig- en juistheid worden geboekt. Zo laat u geen geld liggen.

 

Offerte
Hebt u een advocatenkantoor of wilt u starten als advocaat en bent u geïnteresseerd in onze diensten? Neemt u gerust contact op 036-8417288 of via het contactformulier.

Beeldmerk los licht blauw.png

Vraag vrijblijvend een 1e kennismakingsgesprek aan met één van onze adviseurs

bottom of page